AKTUALNOŚĆI

Ryczałt od przychodów

Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

...czytaj dalej


Status małego podatnika

Małym podatnikiem w świetle art. 5a pkt 20 updof i art. 4a pkt 10 updop jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

...czytaj dalej


Limit jednorazowej amortyzacji

Z tzw. jednorazowej amortyzacji mogą korzystać podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.Nowelizacją ustaw o podatku dochodowym, która weszła w życie 22 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 69, poz. 5870) ustawodawca m.in. podwyższył zapisany w nich limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

...czytaj dalej

PROFIL BIURA

Biuro rachunkowe CERTE fukncjonuje na polskim rynku od ponad 6 lat na podstawie licencji nr 12160/2005 wydanej przez Ministra Finansów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Księgowość stanowi nieodzowny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Trudno wyobrazić sobie sukces firmy, której dział finansowy nie spełnia najwyższych norm, a pracownicy nie stanowią wysoko wykwalifikowanego zespołu.

Korzystając z naszych usług Klienci uzyskują gwarancję rzetelności i wysokiej jakości wykonania. Przedmiotem świadczonych przez nas usług jest m.in. kompleksowa obsługa rachunkowo-księgowa, a w tym:

  • Rachunkowość spółek
  • Księgowość małego przedsiębiorcy
  • Kadry i Płace
  • ZUS

Więcej informacji uzyskacie Państwo w naszym biurze, kontaktując się z nami telefonicznie lub kierując do nas pytanie korzystając z formularza.

Zapraszamy do współpracy.


Certe © 2011 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja:Pro-Art

  Adres:
Certe - Biuro Rachunkowe
Karolina Sosińska
ul. Sobieskiego 33
82-200 Malbork

  Telefon:
 (+48) 515-078-858

  E-mail:
 karolina.sosinska@certe.malbork.pl